Work for Norway's most exciting tech startups

STARTUPLAB
STARTUPLAB
193
companies
190
Jobs
Zendera AS
Zendera AS
zendera.no

Locations

Oslo, Norway

industry

Sustainability · Transportation

Size

1 - 10 employees

Stage

Pre Seed

founded in

2017

Det digitale verdenssamfunnet er fullstendig avhengig av gode transportløsninger. Vi er overbevist om at små, lokale transportselskaper kan tenke smartere og levere bedre enn de internasjonale transport-gigantene. De forstår, betjener og hensyntar sitt nærområde på en måte som er mye bedre tilpasset lokalsamfunnet. Zendera ønsker å bidra til å gjøre små og mellomstore transport-aktører mer lønnsomme, gjennom automatisering og enklere håndtering av bestillinger, smartere utnyttelse av transportmidler og sjåfører - og bedre arbeidsrutiner. Vi tror effektivisering av lokale selskaper vil bidra til bedre kvalitet på transport-tjenester, og at lokalt næringsliv er mer opptatt av nærområdets beste, av samarbeid og personlig service.

Something looks off?
Open jobs at Zendera AS
This company does not have jobs relevant to this job board at this time.
To view all their jobs, visit their website.