hero

Work for Norway's most exciting tech startups

STARTUPLAB
STARTUPLAB
191
companies
184
Jobs
Woid AS
Woid AS
woid.no

Locations

Oslo, Norway · Oslo, Norway

industry

Information Technology · Software

Size

1 - 10 employees

Stage

Other

founded in

2022

“It was our conversation that inspired this.” WOID AS kjennetegnes best som en ung bedrift. Vi er lærenem, løsningsorientert, fremtidsrettet og ambisiøs. Vi er to kvinner i midten av 20 årene som er drevet av sosial likhet. Vi observerer diskrimineringen, isolasjonen og stigmatiseringen som sårbare samfunnsgrupper utsettes for daglig. Vi ønsker å bidra med en løsning. Woid utvikler en støtteapplikasjon til mennesker som bruker høreapparat i hverdagen. Dagens høreapparater gjør en fantastisk jobb, men de er ikke nok i situasjoner med mye bakgrunnsstøy eller på steder med dårlig akustikk. Det finnes en del assisterende teknologi som skal bistå høreapparatene i slike situasjoner, som oftest er det snakk om eksterne mikrofoner. Vår løsning er enkel; vi ønsker å bruke mikrofonen som allerede finnes i alle mobiltelefoner, og dermed gjøre teknologien tilgjengelig for alle. Vi ønsker at mobilen skal fungere som en ekstern mikrofon i settinger hvor høreapparat alene ikke er tilstrekkelig.

Something looks off?
Open jobs at Woid AS
This company does not have jobs relevant to this job board at this time.
To view all their jobs, visit their website.