Work for Norway's most exciting tech startups

STARTUPLAB
STARTUPLAB
114
companies
180
Jobs
greenstock.no
greenstock.no
greenstock.no

Om GreenStock: Vi utvikler digitalt infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar. GreenStock ble etablert i 2018 i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. Over 35% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. Ombruk gjennom GreenStock skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å.

Something looks off?
Open jobs at greenstock.no