Work for Norway's most exciting tech startups

STARTUPLAB
STARTUPLAB
113
companies
279
Jobs
greenstock.no
greenstock.no

Om GreenStock: Vi utvikler digitalt infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar. GreenStock ble etablert i 2018 i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. Over 35% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. Ombruk gjennom GreenStock skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å.
greenstock.no
Inaccurate data? Flag it here.
Open jobs at greenstock.no
We only use strictly necessary, first-party cookies on this job board. These are cookies that are necessary to deliver this service to you, or are necessary for STARTUPLAB to understand how it is being used. Read our Cookie Policy.